Historia Parafii

Parafia Chrystusa Króla została erygowana 4 I 1991 r. przez Biskupa diecezji lubelskiej ks. prof. Bp Bolesława Pylaka. Pierwszym proboszczem został ks. Zdzisław Kuczko. Warto wspomnieć, ze 9 X 2002 r. Rada Miasta przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Biłgoraja„ kapłanom: ks. E. Markiewiczowi, ks. F. Fornalowi i ks. Z. Kuczce.

Kościół parafialny został zbudowany w 1982 r. jako kaplica do sprawowania niedzielnej liturgii i punkt katechetyczny staraniem Ks. E. Markiewicza – proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP i mieszkańców osiedla. Prace budowlane rozpoczęto na początku lat 80 ubiegłego stulecia. Poświęcenie  tej kaplicy jak też sali katechetycznej miało miejsce w dniu 28 XI 1982 roku.

W 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołał nową diecezję Zamojsko-Lubaczowską, Biłgoraj został włączony do nowej diecezji. Pierwszym Ordynariuszem diecezji Zam- Lub. został Ks Bp Jan Srutwa, a parafia Chrystusa Króla została włączona do dekanatu Biłgoraj Płn.

W marcu 1992 r. proboszczem parafii został ks. Andrzej Stefanek. Staraniem nowego proboszcza było rozpoczęcie budowy Domu Parafialnego 14 marca 1993 r. Budowa została zakończona w 2000 r. Parafia w 1999 r. liczyła 2370 osób.

W czerwcu 2001 r. Bp diecezjalny Jan Śrutwa dokonał zmian personalnych. Ks. Proboszcz Andrzej Stefanek został przeniesiony do Frampola a nowym proboszczem został ks. Adam Marek z Werbkowic.

30 września 2001 r. miasto Biłgoraj przeżyło piękną i doniosłą uroczystość: Intronizacja i poświęcenia miasta Chrystusowi Królowi. Cała uroczystość miała miejsce na rynku, przed Urzędem Miasta. Tam została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez wszystkich księży proboszczów miasta i  okolicznych księży pod przewodnictwem delegata Ks. Bp. Ks. Prałata Czesława Grzyba. Podczas tej Mszy św. wszystkie stany z władzami miasta uznały Chrystusa Króla za króla i oddały się pod Jego opiekę i panowanie. Każda parafia przygotowywała się do tej uroczystości poprzez 3 dniowe rekolekcje. W naszej parafii rekolekcje prowadził O. Stanisław Kiełbasa – Redemptorysta z Zamościa.

Na zakończenie Rekolekcji Adwentowych -16 grudnia 2001 r. odprawiona została pierwsza Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. Nowennę odprawił redemptorysta O. Antoni Hebda, który poprzez rekolekcje przygotował parafię do tego Nabożeństwa. Na początku Nabożeństwa odczytano dekret erekcyjny ustanawiający i wprowadzający to Nabożeństwo. Po nabożeństwie miejscowy proboszcz Ks. Adam Marek odprawił Msze św. Fundatorami  Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest rodzina Teresy i Mariana Kupczaków z ul. Brzechwy.

W sierpniu 2002 r. Biskup diecezjalny dokonał zmiany proboszcza. Ks. Adam Marek został przeniesiony do parafii św. Bartłomieja w  Goraju. Nowym proboszczem parafii Chrystusa Króla został ks. Henryk Stec proboszcz z Mokregolipia. Uroczystość wprowadzenia proboszcza do świątyni w obecności duchowieństwa i wiernych odbyła się w niedzielę 20 września 2002 r. o godz. 17. Ks. proboszcz złożył Wyznanie Wiary i sprawował Eucharystie w intencji parafian. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Stefanek z Frampola, były proboszcz tutejszej parafii. Nowy proboszcz w przemówieniu programowym złożył deklaracje kontynuacji pracy duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach życia parafialnego. Za pilne uznał działania w kierunku powiększenia świątyni. Dotychczasowa kaplica posiadała zaplecze nie wykorzystane, które należało wyburzyć i powstała powierzchnia ok. 100 m2. Po wykończeniu tej części zwiększyła się powierzchnia całego kościoła do ok. 200 m2. Równocześnie należało kontynuować starania zakupu działek przy ul. Polnej i Korczaka pod budowę nowego kościoła.

W październiku i listopadzie trwały intensywne prace firmy budowlanej Jana Sitarza z Radecznicy i parafian przy powiększaniu kościoła. Prace zakończono przed  odpustem. Podczas Sumy odpustowej w ogłoszeniach ks. proboszcz mówił: „mamy wiele satysfakcji z wykonanych prac, przy odnawianiu i powiększaniu powierzchni świątyni, dziękujemy dziś Bogu za wszystko: pogodę, zdrowie, siły, dobre pomysły i natchnienia, za prace ofiarną na wszystkich odcinkach, za ofiary i środki gromadzone na to dzieło. Podczas Ofiarowania w procesji z darami do ołtarza przyniesiono obraz Pana Jezusa Miłosiernego, kielich i lichtarze. Fundatorami obrazu Pana Jezusa, który umieszczono w bocznym ołtarzu jest rodzina Wiesławy i Antoniego Kukiełków z ul. Polnej.

W 2003 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 10.00 ks. Bp Jan Śrutwa dokonał poświęcenia nowych dzwonów. Dzwony zostały wykonane w Odlewni Dzwonów Janusza Felczyńskiego i s-ka w Przemyślu.  Fundatorem dzwonu „Z MARYJĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE” jest rodzina Mariana Mudy z ulicy Polnej. Dzwon o imieniu „FAUSTYNA” został ufundowany przez rodziny i z ofiar dzieci pierwszo-komunijnych. Fundator dzwonu Marian Muda wraz z rodziną „dziękując Bogu za bezmiar łask dar ten ofiaruje Parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju”. Uczestnikiem poświęcenia był ks. Jan Muda brat fundatora. Wielu parafian, fundatorzy, dzieci, wpisały się do księgi pamiątkowej.

W 2004 r. po wielu staraniach została zakupiona działka przylegająca do kaplicy o pow. 2.2440 m2. od rodziny Chylów z ul Korczaka pod budowę nowego kościoła.

Ostatni tydzień lipca 2004 r. był czasem modlitwy i przygotowania do Misji św. i Nawiedzenia Matki Bożej. Młodzież przygotowuje dekoracje, przygotowanie placu przy kościele, dekoracje trasy i domów, przygotowanie do wizytacji kanonicznej Bp. Mariusza Leszczyńskiego, oraz przyjęcia pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.

Przygotowano Krzyże Misyjne: przy ul. Parkowej  krzyż na swojej działce ufundowała p. Bronisława Mateuszczyk, przy kościele wymieniono krzyż zmurszały, a krzyż misyjny dębowy ufundowała rodzina Barytów z Bidaczowa Nowego. Starania przy tych pracach miał p. J. Jargieło – przewodniczący Rady Parafialnej.  Misje św. przed Nawiedzeniem Matki Bożej prowadzą Ojcowie Redemptoryści z Barda Śląskiego : O. Jerzy Krupa i O. Leszek Mitoraj.

Oceniając te przeżycia duchowe z pewnej perspektywy czasu,  można powiedzieć, że nastąpiło pewne ożywienie duchowe parafii.

W tym też czasie miało miejsce nawiedzenie rodzin przez małą Kopię Obrazu Jasnogórskiego. Obraz przywiozła delegacja parafii z Jasnej Góry przed Misjami. Poświecenia obrazu dokonał Ojciec Paulin z Jasnej Góry podczas zakończenia Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu.

Pierwsza  sobota miesiąca 2 kwietnia 2005 – trwamy na modlitwie przeżywając tajemnice śmierci Ojca Św. Jana Pawła II. O godzinie 21.37 otrzymujemy wiadomość:: ‘Chrystus Pan powołał do siebie Ojca Świętego Jana Pawła II…”

Dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II na terenie parafii zostały posadzone trzy dęby (przy kościele, przy szkole leśnej i na terenie Wioski SOS.

W czerwcu 2005 r. zakupiono drugą działkę budowlaną przy ul. Korczaka pod budowę nowego kościoła. Jednocześnie trwały prace nad projektem nowej świątyni. Wstępne założenia przedstawił prof. A. Flaga z Krakowa. Same prace budowlane ruszyły w dniu wspomnienia liturgicznego św. Ojca Pio 23 IX 2006 r. Budowa świątyni, świątyni na miarę czasów i oczekiwań nie tylko naszego pokolenia, przebiega etapami. W 2008 r. wybudowano konstrukcję ścian do poziomu dachu. W 2009 roku dekarze ukończyli krycie dachu.

W pierwszą niedziele lutego 2009 roku parafia wydała pierwszy numer gazetki parafialnej „Pasterz”. W słowie wstępnym ks. Henryk Stec napisał: „Parafie tworzą historie poszczególnych rodzin, ludzi którzy żyją w określonym miejscu, czasie, w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Pośród tego co za nami, tego czym obecnie żyjemy musimy także planować z Bożą pomocą dalsze przedsięwzięcia i wyznaczać sobie cele jako wspólnota parafialna. Dlatego potrzebujemy ducha wzajemnego zrozumienia, poszanowania i autentycznej modlitwy. Jezus Chrystus jest Panem i Królem tej ziemi, do Niego należy czas. Nic nie powstanie trwałego ani dla Nas, ani dla przyszłych pokoleń jeśli zabraknie Bożego błogosławieństwa, naszej miłości do Chrystusa i Jego Matki”.
Ważną rolę w życiu duchowym parafii odgrywają wspólnoty modlitewne : Legion Maryi, Straż Honorowa Najśw. Serca P. Jezusa,   Wspólnota   Drogi   Krzyżowej,   Grupa  Św.  O. Pio,  Kółka Różańcowe , Zespół Charytatywny ministranci, schole oraz Rada Parafialna i Duszpasterska.

      Na początku 2010 r. rozpoczęto budowę wieży nowego kościoła. Już 13 X 2010 r. specjalny dźwig firmy MKM z Lublina podniósł dwa ostatnie elementy konstrukcji wieży wraz z dzwonami, które zostały zamontowane na murach wieży.

Ważnym duchowym przeżyciem parafii jest Jerycho Różańcowe, które pierwszy raz rozpoczęło się 11 XI 2010 r. Modlitwa ta trwała nieprzerwanie 7 dni i nocy i zawierała stałe części: Msza św., Droga Krzyżowa, Koronka, Różaniec, Apel Jasnogórski, Godzinki, Anioł Pański, Litanie, pieśni, katechezy, rozważania.

Na początku 2011 r. dobiegły końca prace wykończeniowe blacharskie. Prace te polegały na zabudowie konstrukcji metalowej na froncie kościoła oraz na złączeniu wieży z dachem nawy głównej.

Obecnie trwają prace przy rozecie dużej z figurą Chrystusa Króla, której przybliżony model wykonał artysta-rzeźbiarz Janusz Szczekan z Hrubieszowa. Rozpoczęto także montowanie 13 dużych okien do kościoła, które zostały wykonane w zakładzie BETSTAL w Piaskach.

Opracował Mirosław Kita

Księgi metrykalne:
chrztów od 1990 roku
małżeństw od 1990 roku
zmarłych od 1990 roku
Kronika parafialna od 1998 roku.