Bierzmowanie

Podczas Mszy św. wszyscy muszą umieć odpowiadać na pytanie ks. bpa:

Biskup:
Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Oraz dialog podczas udzielania sakramentu:

Biskup:
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany:
Amen.
Biskup:
Pokój z tobą.
Bierzmowany:
I z duchem twoim